بنام ایران و ملّت ایران و… به بهانه امنیت ایران بلوچ کُشی! قسمت یکم ح د سدیچ

جمهوری اسلامی در زیر هر پوششی با بهره گیری از قدرت زور و زّر و خدعه، هدف نابودی قشر نخبگان و تحصیل کردگان، سران ذینفوذ قومی و طایفه ای و مذهبی و نمادهای ملّی ملّت بلوچ را میجوید، یکی از “سیاست های راهبردی” رژیم فرقه گرای مذهبی به هدف رسیدن به “یکسان سازی ایرانی- اسلامی”، سیاست از بین بردن تدریجی بلوچ های سنّی مذهب به همراه فرهنگشان است.

در سلسله مراتب جمهوری اسلامی ایران و در رأس آن رهبر رژیم و دیگر بلندپایگان سیاسی و مذهبی، نظامی و امنیتی، قضایی و اجرایی حاکم بر تقدیر کشور، در هنگام اظهارنظر و سخن گفتن سیاسی، مانند “افراد بی تفاوت، بی مسئول و غیرپاسخگو” بدون رعایت این سه نکاتِ، یک “شئون دیپلماسی” دو “در نظر گرفتن اخلاق دینی” (از آنجا که مسلمانان چشمه و منبع اخلاقی و “اخلاق اجتماعی” خویش را دین میدانند) و سوم رعایت “صداقت در سخن گفتن و حرف زدن با مردم” و همچنین بدون سنجش و بدون در نظر گرفتن سود و زیان سیاسی و اقتصادی ناشی از سخنانی که میگویند برای منافع کشور، هر واژه، کلمه و حرفی را که بخواهند بر سر “زبان فتنه
گر” خودشان آورده و از “دهان بدبوی” خویش خارج می کنند.
شوربختانه بعد از سی و هفت سال از به قدرت رسیدن این “نظام مکارگران و همسن و سالان قوم دّجال”، اکنون این”سه مورد” ارزشمند ذکر شده فوق، که برای همزیستی مسالمت آمیز یک جامعه ی متحرک، پویا و تحول پذیر ضروری و لازمی هستند، موارد و مقوله هایی شده اند بی ارزش، کساد و کسّل کننده برای مردمانی که به جز اندوه و غم، محرومیت، سرکوب و بازداشت، تبعیض و فقر، تحقیر و دویدن به دنبال هر دری برای کسب معاش روزمره خود و خانواده خویش، چیز دیگری از جانب نظام آخوندی نصیبشان نشده است.
خامنه ای در سالها و ماههای گذشته چندین بار- بدون رعایت جوانب اخلاق مذهبی و اجتماعی، بدون رعایت جانب صداقت و بدون رعایت شئون سیاسی و دیپلماسی” و بدون در نظر گرفتن جایگاه سیاسی و مذهبی خودش، مردمان کشورهای غرب را مردمانی وحشی و خونخوار و در کنار آن کشور اسرائیل (در واقع صهیونیزم یا ناسیونالیسم قوم یهود) را حرامزاده نامیده است!
(1)
نمونه دیگر میتوان به سخنان آیت الله “عبدالله جوادی آملی” که در یک همایش علمی ایراد کرده اشاره نمود، بنابر گزارش نهم دیماه 1393 سایت اینترنتی “مشرق” وابسته به نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران رژیم، وی در زمینه پیشرفت علمی ایران گفته که – به کام کشورهای غربی خوش نمی آید که رژیم ایران در زمینه علمی پیشرفت داشته باشد- او در این رابطه در ادامه سخنانش “جهان غرب و جامعه آن را” یک “باغ وحش منظم” نامیده است.
(2).
ای بلوچ، به ترفند و حیله های متفاوت و متعدد رژیم فتنه گر ولایت فقیه پی ببر!
به نظر من نگارنده از میان بسیاری از خصلت های ناانسانی و ضدمردمی رژیم، این سه صفت، اول “تزویر” دوم “حیله” و سوم “ریاء”، سه صفتی هستند که در کنار درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی و معادنی ایران در دست چند نفر که تعدادشان از 40 یا 50 نفر تجاوز نمی کند، موجب زایش “فرهنگ چاپلوسی” در ج ا ا شده اند و سید علی خامنه ای “ولی فقیه” خودبزرگ بین و خودغرض رژیم، یکی از دامن زنندگان و مشتریان این “فرهنگ چاپلوسی” است.
ادامه نوشتار را در آدرس سایت ذکر شده ذیل مرور نمائید

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا