بی بی سی: انتقاد بی سابقه روحانی از تبعیض بر علیه اهل سنت و اقلیت های قومی و مذهبی!

مشخص نیست که آقای روحانی از چه کس و یا کسانی در مورد اعمال این تبعیضات و نابرابری ها انتقاد می کند؟ از دولت خویش یا فرا دولت خویش؟ امروز در دو بولتن مختلف اخبار بی بی سی فارسی ظاهر شدم و نظرم را در مورد سخنان بی سابقه و انتقادآمیز اما در حین حال “عاجزانه” آقای حسن روحانی ابراز کردم. اما هنوز هم کاملا محرز نیست که مثلا در عدم توانایی دولت در انتخاب معاون وزیر و یا استاندار از اهل سنت و اقوام، انتقادات رئیس جمهور متوجه چه اشخاص یا نهادهایی در درون دولت و یا در بیرون از دولت می باشد؟ بهرحال باید منتظر اقدامات عملی دولت ایشان در طی روزهای آینده ماند، و دید و قضاوت کرد. زیرا بزرگی سراسر به گفتار نیست. دو صد گفته چون نیم کردار نیست

گزارش امروز بی بی سی فارسی از انتقادات بی سابقه حسن روحانی در مورد تبعیض بر علیه اقلیت های قومی و مذهبی، و اینکه چرا اقلیت های مذهبی مثل اهل سنت تکلیف مساوی با شیعیان دارند اما حقوق مساوی ندارند؟

مشخص نیست که آقای روحانی از چه کس و یا کسانی در مورد اعمال این تبعیضات و نابرابری ها انتقاد می کند؟ از دولت خویش یا فرا دولت خویش؟

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا