تخریب منازل مردم روستای (بله سر) چابهار کند

ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 19 آذر 93 ماموران انتظامی چابهار با 4 دستگاه خودرو نیروی انتظامی به روستای “بله سر” در نزدیکی شهر چابهار یورش برده و با تخریب مسجد ، منبع آب و منازل مسکونی روستائیان بومی قصد تصاحب زمین های روستا به نفع یک کارخانه کشتارگاه متعلق به یکی از افراد غیر بومی داشتند
به گفته یک فعال بلوچ ، یک فرد به نام “علیزاده” صاحب کشتارگاه با حمایت و پشتبانی دستگاه های امنیتی و برای جا باز کردن برای کشتارگاه خود، خانه مردم بلوچ در روستای “بله سر” در در نزدیکی چابهار را تخریب کرد و آنها مجبور به ترک خانه اجدادی کرد. مکانی که اجداد مردم روستای بله سر در ده نسل گذشته ساکن این روستا بوده اند.
به گفته روستائیان در روز سه شنبه 18 آذر “علیزاده” آنها را تهدید کرده است که اگرمردم روستائیان روستا را تخلیه نکنند “خانه ها را بر سر آنها خراب می کند” و درست یک روز پس از آن صبح چهارشنبه 19 آذر در حالیکه مردان برای کار، دامداری و کشاورزی خانه ها را ترک کرده بودند و فقط زنان در آنجا بوده اند به منازل مسکونی، و منبع آب روستا که تنها منبع آب آشامیدنی مردم روستا نیز بوده حمله و کاملا تخریب کرده اند. و زنانی که مانع تخریب خانه هایشان شده اند را با قنداق تفنگ مورد ضرب و شتم قرار داده اند.
ساکنان “بله سر” می گویند: ما نسل اندر نسل در این روستا ساکن بوده ایم ، کدخدای روستا 10 نسل را از حفظ می خواند و می گوید که ساکن همین منطقه بوده اند که 600 سال قدمت دارد و به عنوان گواه و شاهد شناسنامه های خود را نشان می دهند که محل سکونت “روستای بل سر” درج شده و پیر زن 100 ساله و کپی شناسنامه اش را مثال می زنند که از همان زمان تا کنون در آنجا زندگی می کرده است.

روز چهارشنبه 19 آذر 93 نیروهای انتظامی وارد روستا شده و خانه های کپری به جا مانده را نیز از بین بردند. در پایین لینک و ویدیو سخنان مردم روستا است.

 

ویدیو سخنان روستائیانی غم انگیز است. آنها “علیزاده” را خطاب قرار می دهند و می گویند: “ما چه مشکلی برایت ایجاد کرده ایم که با ما چنین می کنی؟!” “چه عقده ای از ما داری؟!”
“چرا خانه و کاشانه و سرزمین آبا و اجدادی ما را از ما می گیری، برای اینکه کشتارگاه داشته باشی؟!”
آنها می گویند: اگر ما را از خانه هایمان بیرون کنید کجا برویم؟!

روستای “بله سر” در سه کیلومتری اسکله بندر رمین و 10 کیلومتری شهر چابهار در مسیر چابهار- پسابندر قرار دارد.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا