جلال شیرانی فرزند اکبرخان شیرانی که در زندان رژیم آخوندی در سوم ژانویه اعدام شد. تنها جرم او بلوچ بودن، و همکاری نکردن با رژیم ایران بود

جلال شیرانی فرزند اکبرخان شیرانی که در زندان رژیم آخوندی در سوم ژانویه اعدام شد. تنها جرم او بلوچ بودن، و همکاری نکردن با رژیم ایران بود

 

تسلیت: اعدام جلال شیرانی توسط رژیم

جلال شیرانی فرزند اکبرخان شیرانی که در زندان رژیم آخوندی اعدام شد تنها جرم او بلوچ بودن، و همکاری نکردن با رژیم ایران بود. پدر جلال از مخالفان رژیم ایران در زمان شاه بود او سالها در تبعید در کشورهای خلیج زندگی کرد. پدر بزرگ آقای جلال آقای یحیی شیرانی، همراه میردین محمدخان سردارزهی در زندان رژیم شاه در مشهد بطور مرموزی همراه با آقای میر دین محمد از بین رفت. آقای میر دین محمد بعد از شکست دولت بلوچ به رهبری دوست محمدخان، به دلیل حمایت او از دوست محمدخان و مخالفت با حکومت وقت ایران و اشغال بلوچستان دستگیر و به زندان منتقل شد.

جلال برای مداوای مادر مسن خود به ایران رفته بود تا همزمان با مداوا مادر با خویشاوندان خود نیز دیدار بکند. او بعد سالها اقامت و دوری از بلوچستان وطن خود قصد سفر به آنجا را داشت، این باعث مرگ او در زندانهای ایران شد. جلال در پست های مختلف، از جمله پلیس و ارتش در کشور امارت متحده عربی خدمت کرده بود. جلال دارای تابعیت و پاسپورت اماراتی بود.

جلال بعد از سرنگونی رژیم پادشاهی از کار خود در نیروی هوای ارتش امارات استعفاء داد و به بلوچستان و کراچی آمد تا با نیروهای که برای حقوق مردم بلوچ و آزادی بلوچستان فعالیت میکنند بپیوندد، جریان های بلوچی در آن زمان سازماندهی کافی برای استفاده مناسب از توانای این جوانان بلوچ را نداشتند. جلال کار خود در ارتش را به دلیل فعالیت سیاسی در ارتباط با بلوچستان در ارتش از دست داد، در سطح پایین تری در پلیس امارات مشغول به کار میشود.

حزب مردم بلوچستان از دست دادن جلال را به خانواده و نزدیکان او تسلیت می گوید.

حزب مردم بلوچستان

20090104

Writer: حزب مردم بلوچستان

Source: BPP

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا