دومین کنفرانس «شوراى دموکراسی خواهان ایران» در آلمان برگزار می‌شود

«برنامه کنفرانس ایجاد بزرگترین ائتلاف برای تغییر رژیم در ایران». دومین کنفرانس « شوراى دموکراسی خواهان» که بزرگترین ائتلاف گروه‌های سیاسی اپوزسیون در خارج با شعار تغییر رژیم از طریق جنبش های مردمی دموکراتیک و مسالمت آمیز در ایران به شمار می رود، روزهای شنبه و یکشنبه 14 و 15 جولای 2018 ( ۲۳ و ۲۴ تیر ۱۳۹۷) در شهر کلن آلمان، برگزار می شود.

این شورا، ائتلافی از سازمان‌ها احزاب و تشکل‌های مدنی و سیاسى ایرانى در خارج است که شامل جبهه دموکراتیک ایران، حزب کومله کردستان ایران ، حزب تضامن دموکراتیک اهواز، کانون فرهنگی سیاسی آذربایجان، حزب دمکرات کردستان، حزب مردم بلوچستان، کانون فرهنگی سیاسی ترکمن، جبهه متحد بلوچستان، حزب اتحاد لرستان و کهگیلویه و بویراحمد و تعدادی از تشکل‎های کارگری و مدنى و تعدادى از فعالان سیاسى مستقل هستند، و در ماه نوامبر گذشته ( 27 آبان 96) اعلام موجودیت کرد.

برخی از رهبران این شورا در مصاحبه های تلفنی جداگانه با وب سایت فارسی شبکه «العربیه» درباره اهداف دومین کنفرانس این شورا و برنامه و مکانیزم این ائتلاف سیاسى براى آنچه تغییر رژیم در ایران عنوان می کنند، نظرات خود را مطرح کردند. مسؤولان شورا می گویند که آنان به دنبال پیوستن گروهها و شخصیت های بیشتری در این ائتلاف هستند و توافق بر سر حداقل ها را مطرح می کنند و به دنبال کسب حمایت جامعه بین المللی از اعتراضات داخلی مردم ایران هستند.

انسجام واتحاد

عباس خرسندی، سخنگوی شوراى دمکراسى خواهان ایران، درباره دستورکار و برنامه هاى کنفرانس پیش رو گفت‌: «در این دوره مسئله آلترناتیو جمهوری اسلامی را با برنامه انسجام و اتحاد بین نیروهای اپوزیسیون مطرح خواهیم کرد». خرسندى افزود: «از آنجاییکه اشکالی اساسی در جمع کثیری از احزاب و سازمان‌های اپوزیسیون به منظور نزدیک شدن با هم وجود دارد، لذا شورا تلاش میکند در مقدمه با دعوت از برخی نیروها و احزاب نزدیکتر به شورا در کنفرانس مشکلات اپوزیسیون را بررسی کند».

خرسندى در باره روش های این ائتلاف سیاسی برای تغییر رژیم گفت: « شورای دموکراسی خواهان ایران از قبل نیز موضعش برای تغییر حکومت مستبد ایران متکی بر اعتراضات اجتماعی، اعتصابات و تمرد از فرمانهای حکومتی است». او افزود: « شورای دموکراسی خواهان ایران معتقد است هر کشوری که به دنبال کمک و رهایی مردم ایران و استقرار دموکراسی در ایران به اپوزیسیون و مردم ایران کمک کند، دوست مردم و کشور ایران پس از جمهوری اسلامی محسوب می شود و هر کشوری از حکومت دفاع کند، به منافع دراز مدت خود فکر نکرده است».

عباس خرسندی که دبیر جبهه دمکراتیک ایران – شاخه برون مرز نیز هست ، در باره شکل نظام سیاسى آینده در ایران از نظر آنان گفت: «هدف شورا استقرار دموکراسی در ایران و توزیع قدرت سیاسی، منافع اقتصادی بین مردم و آزادی فرهنگ ها است. این به معنی خروج ایران از استبداد مستمر و ورود به دوران دموکراسی و آزادی است. یک سیستم فدرال پاسخگوی نیازها و ضرورتهای جامعه ایرانی با وجود ملیتها، اقلیت های قومی و دینی و تبعیضات جنسیتی بین زن و مرد و همه نابرابری ها است».

برنامه مرحله‌ای

دکتر کریم عبدیان بنی سعید، از رهبران این شورا و مشاور حزب تضامن دموکراتیک اهواز به « العربیه» گفت، هدف این کنفرانس آغاز یک گفت و گوى جدى براى اتفاق نظر درباره یک برنامه مرحله اى براى براندازى رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه از طریق تشکیل بزرگترین ائتلاف نیروهای اپوزیسیون ایران از تمام گروههای دموکراتیک و مخالف رژیم است.

او افزود: «نجات و رهایی از این دیکتاتوری پس از چهار دهه هم اکنون به یک ضرورت تاریخی تبدیل شده است که نمی توان از آن اجتناب کرد، اما عبور از این رژیم لزوما نیاز به اتحاد گروههای مخالف دارد که از فرصت تاریخی پیش آمده برای مردم ایران استفاده کنند تا این رژیم منفور توسط تمامی ایرانیان و ملت هاى منطقه که دستانش به خون هزاران شهروند بی گناه چه در ایران و چه در سوریه و یمن و عراق و لبنان و جاهای دیگر آغشته شده را ریشه کن کنند». کریم عبدیان درباره استراتژی شورای دمکراسی خواهان برای تغییر رژیم به ادامه اعتراضات خیابانى و اعتصابات کارگری تا مرحله نافرمانی و سپس عصیان مدنی اشاره کرد.

او گفت که گروه‌های اپوزسیون برای مرحله پس از تغییر نیز برنامه دارند که شامل «تشکیل مجلس موسسان با شرکت تمامی گروهها ، طبقات و احزاب و اقشار مشارکت کننده در مرحله تغییر و سپس تشکیل دولت موقت برأی ٦ ماه و شروع به تدوین قانون أساسی و انتخاب نوع حکومت بر مبنای دموکراتیک و سیستم اداره فدرالى کشور بر مبناى حق تعیین سرنوشت داخلى ” مى شود».

ایجاد آلترنانیو فراگیر

خالد حسن پور، عضو رهبری حزب دمکرات کردستان و مسئول روابط حزب با اپوزیسیون ایران، ھدف از این کنفرانس را در مرحلە نخست رایزنی و گفتگو با احزاب و سازمان ها و شخصیت های سیاسی اپوزیسیون کە در شورا عضو نیستند ، بە منظور ایجاد همگرایی و وسیع کردن پایگاە شورای دمکراسی خواھان و ایجاد یک اتحاد و آلترناتیو فراگیر عنوان کرد. او دومین برنامە شورا در این کنفرانس را پشتیبانی از قیام و جنبش های اخیر در سایر نقاط ایران اعلام کرد. حسن پور با تاکید بر لزوم پشتیبانی سیاسی و معنوی جامعە بین المللی گفت: «اما شورا بر این باورست کە گذار و سرنگونی به دست مردم ایران اعم از ملیتها و اقوام صورت می گیرد و این مردم ایران هستند کە سرنوشت این کشور را رقم میزنند».

او در پاسخ به سوالی در باره جایگاه تنوع قومی در جامعه ایران و نقش زنان در شورای دموکراسی خواهان ایران گفت که « شورا برای اولین بار در تاریخ گروههای سیاسی سراسری در ایران، هویت اتنیک های ایران کە در ملیتها و اقوام برجستە میشود را به رسمیت شناختە است و این مساله را با گنجاندن یک بند در پیمان نامە این شورا مطرح کرده است».

او افزود: «از نظر ما زنان از حقوق مساوی و برابر با مردان باید برخوردار شوند و در حکومت ایندە ایران دین از دولت جدا خواهد بود، ولی مذهب بطور عموم و اقلیتهای مذهبی بطور اخص از آزادی کامل در اعتقادات خود برخوردار خواھند شد». حسن پور تاکید کرد که ملیت های ایران طبق قانون اساسی جدید از حقوق برابر برخوردار و این برابری در یک حکومت فدرال تضمین خواهد شد. از نظر وى ایران آیندە باید براساس حسن همجواری و احترام متقابل با جهان و کشورهای منطقە استوار باشد و سیاست عدم دخالت در امور داخلی کشورها را پیش گیرد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا