بیانیه/ سوءقصد بیولوژیک رژیم حاکم برای گرفتن جان مولوی عبدالحمید را محکوم می‌نماییم

رژیم جمهوری اسلامی ایران که نتوانست صدای حق خواهی مردم بلوچستان به رھبری مولوی عبدالحمید را خاموش نماید و اعتراضات آنان را به محاق ببرد با اجیر نمودن یک فرد در پوشش طلبگی قصد جان مولوی عبدالحمید را به روش ترور بیولوژیک نمود.

خوشبختانه با هوشیاری و درایت انتظامات مسجد مکی فرد مذکور پیش از عملی نمودن هدف شوم خود توسط انتظامات مسجد مکی دستگیر شد و در اعترافات خود ابراز داشت که با برنامه ریزی و پیگیری اطلاعات سپاه و سمّی که در اختیار وی گذاشته بودند مأموریت داشته است مولوی عبدالحمید را ترور بیولوژیک نماید.

رژیم جمهوری اسلامی در بحبوحه‌ی خیزش انقلاب زن، زندگی، آزادی به دستور خامنه‌ای با ترفندهای کثیف خود بی آبرو نمودن مولوی عبدالحمید را برنامه‌ریزی کرده بود. رژیم نه تنها نتوانست ذره‌ای از محبوبیت مولوی عبدالحمید بکاهد بلکه روز به روز به محبوبیت مولوی عبدالحمید اضافه شد و از وی چهره‌ای نه تنھا کشوری که جهانی در اذهان شکل گرفت.

صراحت بیان و مواضع بی‌باکانه‌ی انسانی و حقوق بشری مولوی عبدالحمید نه تنها در ارتباط با دفاع از حقوق مردم بلوچ بلکه زنان، بهاییان، دیگر اقلیت‌های مذهبی، دینی، ایدئولوژیکی و… وی را محبوب قلب‌های مردمان تحت ستم نموده است.

حزب مردم بلوچستان این سوء قصد وحشیانه را محکوم نموده و از ملت بلوچ و دیگر مردمان ایران انتظار دارد که در اقدامی هماهنگ و به ھر شکل ممکن همبستگی خود را با مولوی عبدالحمید و اعتراضات مردم بلوچستان نشان داده و عمل رژیم تروریستی حاکم بر ایران را محکوم نمایند.

حزب مردم بلوچستان 20 جون 2023

https://t.me/ostomaan/3746

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا