تجاوز به دختران بلوچ در ایرانشهر را به شدت محکوم می کنیم

مولوی محمد طیب ملازهی در مراسم نماز عید فطر از تجاوز گروهی به ۴۱ دختر بلوچ در ایرانشهر پرده برداشت. جنایتی هولناک که مردم ایرانشهر و مردم در سرتاسر بلوچستان را در حیرت و خشم فرو برد و موجب گشت، مردم آزاده دیگر ملت ها در ایران و اقصیٰ نقاط جهان انزجار خود را از این جنایت شنیع اعلام دارند و متفقاً از قربانیان این جنایت ابراز حمایت نمایند.

تجاوز به عزت، شرف و ناموس مردم بلوچ حمله به سنگر نهایی پایداری ملت بلوچ است تا با ذلّت به بردگی کشیده شده و به حاشیه رانده شود تا سرزمین او را به تمام و کمال بدون بروز هیچ گونه مقاومتی تصاحب نمایند. ملّت بلوچ در دفاع از عزت، شرف و ناموس خود مسئولیتی جمعی دارد و در مقابل نظام جمهوری اسلامی که محصولی جز فقر، بیکاری، تحقیر و ترویج فساد و چپاول معادن و به انحصار درآوردن دریای بلوچستان و….. را ندارد ایستادگی خواهد کرد و آنرا به عقب خواهد راند.

نیروهای انتظامی، مسئولین قضایی و مزدوران حلقه به گوش آنها سعی در کمرنگ جلوه دادن این جنایت هولناک دارند وحتی گاهاً منکر آن و در صدد پاک کردن مسئله هستند، تا جائیکه قربانیان این جنایت و مردم معترض توسط حاکمیت به دستگیری، محاکمه و زندان تهدید شده اند و حتی برای ایجاد رعب و وحشت تعدادی از معترضین به این جنایت را هم اکنون دستگیر و زندانی نموده اند. مدیریت در عدم پیگیری و در همدستی با حامیان نظام سرکوبگر جمهوری اسلامی توسط ملاّها و معتمدان درباری اگر اتفاق بیفتد خود جنایت و فاجعه ای دیگر برای ملّت بلوچ است. جمهوری اسلامی در ترویج فساد تا آنجا پیشرفته است که علناً امام جمعه ای در مشهد زنان ایرانی را به همبستری با مردان عرب زوّار دعوت میکند.

در جمهوری اسلامی ایران که تنها کشور در نوع خود در جهان است، قربانیان در جای متهم و دزدان و جنایتکاران بنا بر مصالح سیاسی و فرقه ای صاحبان قدرت در جای قربانیان قرار میگیرند. در چنین وضعیتی این خود مردم هستند که باید از جان، مال، شرف و ناموس خود دفاع کنند. این امر زمانی میسر است که این نظام دیکتاتوری قرون وسطایی از بیخ و بن برانداخته شود و نظامی دمکراتیک، سکولار و پاسخگو جانشین آن گردد و ملت بلوچ به حاکمیت خود در آن برسد.

حزب مردم بلوچستان وقوع این فاجعه ضدبشری و برنامه ریزی شده در این ابعاد را، که بجز حمایت و چراغ سبز نیروهای انتظامی انجام آن امکان نداشت را شدیداً محکوم می نماید و خویش را در درد و رنج خواهران قربانی خود و ملت رنجدیده بلوچ شریک میداند و تا براندازی  این نظام رعب و وحشت از پا نخواهد نشست.

حزب مردم بلوچستان

ژوئن ۲۰۱۸

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا