ویژە برنامە، تلویزیون کورد کانال – پوشش اعتراضات و اعتصابات، مهمان برنامە: آقای رحیم بندویی / کنشگر سیاسی – بریتانیا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا